Opetusalan turvallisuuspalkinto lasten turvallisuuden kehittäjille

Opetusalan turvallisuuspalkinnon 2019 saajaksi on valittu Eurajoen kunnan esi- ja alkuopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistiimi.

Tiimi on suunnitellut ja valmistanut koko kunnan esi- ja alkuopetuksen käyttöön Lapsen Turvapassi -materiaalin. Siinä käsitellään turvallisuutta monipuolisesti hätäpuhelusta ihmisten väliseen luottamukseen. Tavoite on, että passi on suoritettuna 2. luokan kevääseen mennessä, jolloin lapselle jaetaan suorituksesta diplomi.

Lapsen Turvapassin idea on opetella tärkeimpiä turvatietoja ja -taitoja ja lisätä samalla vuorovaikutusta kodin ja koulun välillä. Palkintolautakunta näkee lapsen turvataitojen opettamisen merkittävänä ennaltaehkäisevänä työnä ja tärkeänä kansalaistaitojen vahvistajana.

Tunnustuspalkinnot kolmelle

Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnot on myönnetty opetustoimen päällikölle Janne Mäkiselle Mäntsälästä, työelämäasiamiehelle Riina Länsikalliolle Opetusalan ammattijärjestö OAJ:stä ja Saaren koulun oppilastoimikunnalle.

Janne Mäkinen on henkilökohtaisella panoksellaan kehittänyt opetusalan turvallisuutta valtakunnallisesti ja paikallisesti. Hän on vahva riskilähtöisen kokonaisturvallisuuden kannattaja ja haluttu puhuja oppilaitosturvallisuutta käsittelevissä tilaisuuksissa.

Riina Länsikallio on tehnyt vuosia laajasti töitä opetus- ja kasvatusalan henkilöstön turvallisuuden parissa. Hänellä on laaja näkökulma turvallisuuteen, eikä hän pelkää tarttua suuriinkaan haasteisiin.

Saaren koulun oppilastoimikunnan aktiivisuus on saanut Mäntsälän kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän alentamaan koulun läheisen tien nopeusrajoituksen 80 kilometristä 60 kilometriin tunnissa lasten liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Vuodesta 2005 jaetun opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun palkinnon taustalla ovat Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja Spek-ryhmä.