Opeturvalle opetusalan turvallisuuspalkinto

Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkoston ja Turun yliopiston tutkimus- ja kehittämishanke Opeturva on valittu vuoden 2016 Opetusalan turvallisuuspalkinnon saajaksi. 

Opeturva-hankkeen tarkoituksena on ollut tuoda turvallisuusaiheet opettajankoulutukseen siten, että opettajalla olisi valmistuttuaan edellytykset osallistua aktiivisesti koulun turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinto on myönnetty vantaalaiselle luokanopettajalle Mimmi Veskoniemelle, Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa -hankkeelle ja Opetushallituksen opetusneuvokselle Pekka Iivoselle.

Veskoniemen rohkea toiminta ehkäisi vakavan onnettomuuden syntymisen Mikkolan koululla syksyllä 2015. Veskoniemi pelasti toisen vuosiluokan oppilaan käyttämällä Heimlichin otetta, kun oppilas oli tukehtumassa tikkarinpalaseen. Veskoniemi saattoi jopa pelastaa oppilaan hengen. 

Stop väkivallalle -hankkeessa kehitettiin väkivaltatilanteiden ilmoitus- ja käsittelylomakkeet sekä testattiin niiden toimivuutta opetus- ja kasvatusalalla.

Pekka Iivonen palkittiin pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä opetusalan turvallisuuden edistämisessä. Hän on ollut vuodesta 2005 asti mukana kehittämissä opetusalan turvallisuusfoorumia ja siihen liittyvää turvallisuuspalkintojärjestelmää. Iivonen on edistänyt opetusalan turvallisuutta myös toimiessaan virkatyössään Opetushallituksessa sekä valtakunnallisen NouHätä -työryhmän puheenjohtajana.