Opastutka auttaa näkövammaista hahmottamaan ympäristöään

VTT on kehittänyt näkövammaisille puettavan tutkalaitteen, jonka avulla käyttäjä voi havainnoida ympäristöään ja liikkua entistä turvallisemmin. Sykemittarin tavoin päälle puettavaa laitetta on jo testattu kliinisesti.

Tutkan toiminta perustuu Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Tekesin rahoituksella kehittämään tutkajärjestelmään.

”Puettavan, radioaalloilla toimiva tutkan signaali läpäisee vaatemateriaalin. Näin laitetta voi pitää esimerkiksi takin alla huomaamattomasti”, kertoo erikoistutkija Tero Kiuru VTT:ltä.

Tutka välittää informaation käyttäjälleen värinä- tai äänipalautteena. Se tunnistaa suurimman osan ympäristön esteistä, mutta esimerkiksi ohuiden oksien ja pensaiden havaitseminen on vielä toistaiseksi hankalaa. Tutkaa on jo testattu kliinisesti Valviran hyväksymässä kliinisessä laitetutkimuksessa, jossa VTT:n yhteistyökumppanina ovat olleet Kuopion yliopistollinen sairaala ja Näkövammaisten liitto ry. Kaikkiaan testiryhmässä oli 25 näkövammaista, joista 14 oli sokeaa, 7 heikkonäköistä ja 4 kuurosokeaa.

”Selvä enemmistö testaajista koki, että tutka paransi heidän kykyään hahmottaa ympäristöä sekä lisäsi liikkumisen itsevarmuutta”, Kiuru sanoo.

92 prosenttia koekäyttäjistä oli sitä mieltä, että opastutka auttoi havainnoimaan ympäristöä paremmin, 80 prosenttia koki luottamuksen itsenäiseen liikkumiskykyyn parantuneen ja 32 prosenttia ottaisi testilaitteen heti sellaisenaan käyttöönsä. Sen sijaan etäisyydensäätöön ja värinäpalautteeseen ei oltu tyytyväisiä.

Tutkimus jatkuu vielä valittujen testikäyttäjien kanssa, ja laitetta kehitetään edelleen. Opastutkalle uskotaan olevan globaalit markkinat, sillä maailmassa on noin 300 miljoonaa näkövammaista.