Nolla tapaturmaa -foorumi jakoi tunnustusta työpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoille tai yksiköille, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Tasoluokituksia jaettiin 92 työpaikalle ympäri Suomen. Tasoluokituksen tavoitteena on tukea työpaikkoja pitkäjänteisessä kehittämisessä ja nostaa esiin myönteisiä esimerkkejä. 

Tasoluokituksessa menestyneillä työpaikoilla haetaan jatkuvasti uusia keinoja vaikuttaa työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

”Turvallisuusviestintään panostetaan muun muassa kuukausittaisilla teemoilla, infotauluilla ja uutiskirjeillä. Turvallisuusosaamista on vahvistettu kouluttamalla henkilöstöä muun muassa rutiinityön vaaroihin, turvallisuushavaintojen tekemiseen. Jossain on käytetty kiky-tunnitkin turvallisuuskoulutuksiin”, kertoo Nolla tapaturmaa -foorumin johtaja Tiina-Mari Monni

Alihankkijayrityksiin on satsattu entistä enemmän. Heidän henkilöstöään on perehdytetty ja koulutettu myös oman henkilökunnan kanssa. Lisäksi alihankkijoiden turvallisuushavaintoja ja -ilmoituksia on kerätty ja raportoitu tilaajayrityksen havaintojen yhteydessä. 

Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittaiset tasoluokitukset perustuvat yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa luotuihin kriteereihin. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta sekä edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jossa tavoite on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumi on toiminut vuodesta 2003. Siihen kuuluu tällä hetkellä yli 400 työpaikkaa ympäri Suomen, mikä kattaa yli 16% työllisestä työvoimasta Suomessa. Foorumin toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.