Naisten Valmiusliitto ry: Naisten koulutus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen lakisääteiseksi tehtäväksi

Naisten Valmiusliitto ry pitää tärkeänä, että naisten varautumis- ja turvallisuuskoulutus määritellään selkeästi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisoikeudelliseksi tehtäväksi. Valtion tulee tukea sellaisen koulutuksen suunnittelua ja toteutusta, joka palvelee sekä yhteiskunnan turvallisuustarpeita että viranomaisten turvallisuustehtävää.

Mikäli jatkossa Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle suunnattua valtion tukea ei voida käyttää naisten turvallisuus- ja varautumiskoulutuksen järjestämiseen, joudutaan kurssimaksuja korottamaan. Korkea maksu muodostaa helposti esteen etenkin nuorten ja pienituloisten osallistumiselle. Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia ja turvallisuustaidot kuuluvat kaikille.

Naisilla, jotka eivät ole suorittaneet vapaaehtoista asepalvelusta, ei ole käytännössä samanlaisia mahdollisuuksia kouluttautua turvallisuusasioihin kuin miehillä. Naisten Valmiusliiton koulutuksissa on havaittu, että naiset osallistuvat koulutuksiin pääosin omalla ajalla ja kustannuksella. Monilla on vahvaa siviili- ja järjestötyössä hankittua osaamista, jota tulisi hyödyntää yhteiskunnan varautumissuunnittelussa entistä tehokkaammin. 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia tukee ajatusta, että järjestöjen toiminta on osa kokonaisturvallisuutta, minkä tulisi ohjata myös päätöksentekoa.

Naisten Valmiusliitto on pitkään tehnyt vaikuttamistyötä myös yleisen varaamisrekisterin puolesta. Ajantasainen rekisteri mahdollistaisi viranomaiselle koulutettujen vapaaehtoisten saamisen auttamistehtäviin nopeasti. Koulutettujen naisten ja miesten avulla syntyy sekä hyvää turvallisuusosaamista että henkistä resilienssiä, joita voidaan parhaimmillaan hyödyntää myös koko yhteiskunnan toiminnan tukena mahdollisissa pitkäkestoisissa kriiseissä ja poikkeusoloissa.