Näin palomies saa ”röntgenkatseen” 3D-tietomallin avulla

Pelastuslaitokset käyttävät rakennuksista pohjapiirroksia. Tiedot ovat usein puutteellisia ja vanhentuneita. Mutta 3D-tietomallinnuksen avulla rakennuksen pohjapiirustuksista ja paloilmoitindatasta saadaan todellisuutta vastaava reaaliaikainen kuva”, selvittää hankkeen projektipäällikkö Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulusta. ”Nyt on helppo nähdä yhdellä silmäyksellä kaikki paloturvallisuuteen liittyvät asiat. Palotilanteessa näkee, missä palaa ja millainen sammutettava kohde on.” Lue koko artikkeli: Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2019