Miten tukea riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista?

 

Tampereen yliopiston RiskiOnni-hankkeessa selvitettiin muun muassa sitä, miten voi tukea riskienarviointiosaamista, miten riskienarvioinnin onnistumista voidaan arvioida ja millainen on riskienarviointia tekevien henkilöiden riskienarviointiosaaminen.

 

”Riskienarvioinnin onnistumisen arviointiin kehitettiin myös riskienarviointiprosessia tarkasteleva Excel-pohjainen työkalu, joka julkaistaan 7.11. pidettävässä RiskiOnni-loppuseminaarissa”, kertoo RiskiOnni-hankkeesta väitöskirjatutkija Minna Rantala.

 

Lisätietoja hankkeesta ja työkalusta löytyy osoitteesta https://projects.tuni.fi/riskionni/.