Miten menneisyyden kokemukset sovitetaan uuteen ympäristöön?

 

Millä tavoin Suomeen muuttaneet sovittavat menneisyyden kokemuksia uuden ympäristön tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin? Aihetta on tutkinut Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden maisteri Tiina Määttä väitöstyössään.

 

”Kun ihminen muuttaa maasta toiseen, hän joutuu väistämättä tarkastelemaan suhdettaan menneisyyteen. Samaan aikaan uudet kokemukset saavat pohtimaan minäkuvaa. Vanhojen kokemusten ja uusien kokemusten välinen vuoropuhelu tuottaakin tuoreita näkökulmia siihen, miten ihminen kokee itsensä ja paikkansa maailmassa”, Määttä kuvailee.

 

”Tarve kuulua johonkin ohjaa jokaisen käyttäytymistä.”

 

Määtän mukaan kuulumisen kokemukset syntyvät usein arkisissa vuorovaikutustilanteissa, jotka voivat tapahtua myös toisilleen tuntemattomien ihmisten välillä. Kohtaamisia määrittää inhimillinen tarve jakaa kokemus- ja ajatusmaailmoja.

 

Tutkimus kyseenalaistaa sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuksessa perinteisen joko tai -ajattelun koskien kuulumisen dynamiikkaa.