Mitä uusi liikesalaisuuslaki määrää, mikä on muuttunut?

Elokuussa 2018 astui voimaan uusi liikesalaisuuslaki, joka organisaatioiden on syytä tuntea tarkoin. Asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellmannilta kertoo uuden liikesalaisuuslain sisällöstä ja mitä asioita laista vähintäänkin pitää tietää. Moni yritys voikin välttyä yllätyksiltä, kun tuntee uuden lain merkittävimmät pykälät. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 5/2018