Mikko Paateron vahva kannanotto Suomen turvallisuustilanteesta

Entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero ottaa kirjassaan Sisäinen turvallisuus horjuu vahvasti kantaa Suomen sisäisen turvallisuuden nykytilaan ja Suomeen kohdistuviin uhkiin.

”Sisäisestä turvallisuudesta ei aikaisemmin ole kirjoitettu kirjoja kovan ytimen näkökulmasta. Nyt voin katsoa asioita laajasti ja ilman virassa olon kaikkia rajoitteita. Kohdennan puheenvuoroni kaikille Suomen turvallisuudesta kiinnostuneille,” Paatero kirjoittaa.

Suomen sisäisen turvallisuuden uusin haaste on turvapaikanhakijoiden määrän hallitsematon kasvu. Muita haasteita ovat järjestäytyneen rikollisuuden uudet muodot, terrorismin mahdollinen leviäminen myös Suomeen ja rajat ylittävä kyberrikollisuus.

Kun turvallisuusympäristön muutokseen liitetään Suomen talouden ongelmat, Suomi on uudessa tilanteessa, johon Suomen päättäjät eivät ole kokonaisvaltaisesti ja strategisesti vieläkään heränneet. Paatero on erittäin huolissaan asiasta.