Mikkeliläiset kehittämään Euroopan turvallisuusmarkkinoita

Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy ja Environics Oy on hyväksytty mukaan Euroopan Unionin ohjelmaan, joka kehittää eurooppalaista turvallisuusklusteria ja turvallisuusalan tuotteiden markkinoita.

”Tämä on mikkeliläisille osaajille erittäin tärkeä päänavaus merkittäville korkean teknologian markkinoille”, sanoo rahoitusjohtaja Anitta Sihvonen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

Sihvosen mukaan osallistuminen hankkeeseen tukee Mikkelin pyrkimystä erottautua turvallisuusalan osaajana ja edelläkävijänä, sekä vahvistaa kehitysyhtiön osaamista kansainvälisissä hankkeissa.

Environics Oy:lle hanke avaa uuden yhteistyöverkoston, jossa voidaan hyödyntää muun muassa yhtiön kehittämää EnviScreen-alustaa.

”Uskomme, että hanke auttaa kehitystyössä ja tuo lisää tietoa myös alan uusista innovaatioista”, toteaa Area Manager Krister Liljegren Environics Oy:stä.

Hanke pohjaa CBRNE-alan yritysten verkostoon, joka toimii kemiallisten, biologisten ja radioaktiivisten uhkien torjunnan toimialalla Euroopassa.Tavoite on vahvistaa eurooppalaisen CBRNE-teollisuuden kilpailukykyä ja laajentaa sen markkinoita, sekä hyödyntää tutkimusta ja tuotekehitystä.

Environicsin ja Miksein lisäksi konsortiossa on mukana 15 eurooppalaista huippuyritystä ja tutkimuslaitosta seitsemästä Euroopan maasta. Hankkeelle on saatu Euroopan tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoitus (Horisontti2020). Miksein osuus 2 miljoonan euron hankkeesta on 130 000 euroa.