Luonnos Rajavartiolaitoksen rikostorjunnaksi lausuntokierrokselle

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa.

Uuteen lakiin siirrettäisiin nykyisin rajavartiolaissa olevat Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa koskevat säännökset. Rajavartiolaitoksen tutkittaviin rikoksiin ehdotetaan lisättäväksi merilain ja meriteiden sääntöjen rikkominen sekä rajatarkastuksen yhteydessä havaitut rahanpesurikokset. Lisäksi Rajavartiolaitoksen toimivaltuutta valvoa tieliikennelain säännösten noudattamista laajennettaisiin rajanylityspaikoilla