Lujatalolle voitto kansainvälisessä työhyvinvointi- ja työturvallisuuskilpailussa

Lujatalo on voittanut Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston Hyvien käytäntöjen -kilpailussa ykköspalkinnon ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn huomiointiin keskittyneessä teemassa. Palkinto jaetaan kerran kahdessa vuodessa.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) järjestää Terveellinen työ -kampanjan yhteistyössä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja puheenjohtajavaltion kanssa. Vuosien 2016–2017 kilpailussa annettiin tunnustusta yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat osoittaneet lujan ja osallistuvaan lähestymistapaan perustuvan sitoutumisensa työvoiman ikääntymisen hallintaan.

”Eläkeuudistus on lisännyt painetta työssä jatkamisen tukemiseen erityisesti rakennusalalla. Tämä on saanut meidätkin määrätietoisesti kehittämään keinoja ikääntyvien ihmisten työkyvyn ylläpitämiseksi”, toteaa Lujatalon työhyvinvointipäällikkö Sari Tiainen.

Lujatalon vuosittain noin 120 työmaalla työskentelevien ikäjakauma on suuri. Toisaalta nuoria on paljon, toisaalta ikääntyvien, yli 45-vuotiaiden määrä nousee jatkuvasti.

Kaksivaiheisen kilpailun osallistujat arvioitiin ensin kansallisella tasolla, minkä jälkeen Euroopan tason raati valitsi lopulliset voittajat. Kilpailun tuomaristo painotti voittajayrityksen toimintatavoissa erityisesti Lujatalon kehittämiä keinoja työkykyongelmien aikaiseen tunnistamiseen. Näihin puututaan aktiivisesti muun muassa kevennetyillä työhön paluun keinoilla (osasairauspäiväraha ja työkokeilut), työtehtäviä muokkaamalla ja uudelleen kouluttamalla. Lujatalo on luonut toimivat yhteistyömenetelmät eläkevakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kanssa.