Lentoliikenteen rajatarkastukset Rajavartiolaitokselle ja poliisille

Eduskunta on hyväksynyt asetusmuutoksen, jolla lentoliikenteen rajatarkastukset keskitetään Rajavartiolaitokselle ja poliisille. Muutos perustuu Rajavartiolaitoksen, poliisin ja Tullin yhteiseen päätökseen. Tarkoituksena on tehostaa rajatarkastusviranomaisten resurssien käyttöä.

Uudistus vapauttaa Tullin resursseja rajatarkastustehtävistä ja vähentää merkittävällä tavalla Tullin tarvetta kouluttaa liikkuvia yksiköitään rajatarkastustehtäviin. Poliisin osalta rajatarkastustehtävät keskittyvät jatkossa kolmelle keskeiselle lentokentälle, joilla poliisilla on joko pysyvä miehitys tai tehtävään osoitettu ja koulutettu henkilöstö. Jatkossa kaikilla lentoliikenteen rajatarkastuksia tekevillä viranomaisilla on toimivalta mahdollisten ulkomaalaisasioiden hoitamiseen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen kyseisillä rajanylityspaikoilla. Uutta vastuunjakoa on sovellettu vuoden 2016 alusta alkaen asetuksen poikkeussäännöksen perusteella.