Laurea tuo markkinoille älyteknologiaan painottuvan turvallisuusalan MBA-koulutuksen

Laurea-ammattikorkeakoulu tuo markkinoille uuden maksullisen älyteknologian hyödyntämiseen kytkeytyvän Smart Security MBA -koulutuksen. Koulutus pyrkii kääntämään älyteknologiaan liittyvät turvallisuustekijät menestystekijöiksi.

”Nopeasti laajeneva digitaalisuus ja tekoäly haastavat yrityksiä ottamaan älyteknologian ja älykkään liiketoiminnan turvallisuuden ja riskienhallinnan positiiviseksi osaksi liiketoimintaa”, sanoo Laurean kehittämispäällikkö Tuomas Wuorikoski.

”Älykkään liiketoiminnan riskienhallinta pitää hoitaa niin, että siinä yhdistyvät liiketoiminta ja päätöksenteko, osaamisenhallinta, teknologiset mahdollisuudet ja oman organisaation kehittäminen.”

Ohjelmajohtaja, tekniikan tohtori Soili Martikainen kertoo, että uudessa koulutuksessa digitaaliseen maailmaan liittyvän osaamisen kehittäminen tulee esiin muun muassa liiketoimintamalleissa, liiketoimintaan vaikuttavissa trendeissä, lainsäädännössä, etiikassa, suojauksissa ja tietoturvassa.

Smart Security MBA -koulutukseen voi hakeutua laajasti eri toimialoilta.

”Haemme erityisesti opiskelijoita, joiden työtehtävissä yhdistellään liiketaloudellisia tavoitteita ja teknistä osaamista. Työtehtävät voivat olla myös esimerkiksi tietohallinnon, kyberturvan tai liiketoiminnan kehittämisen tehtäviä”, Martikainen mainitsee.

”Koulutukseen voi osallistua sellainenkin henkilö, joka ei ole aiemmin opiskellut turvallisuutta.”

Lainsäädäntö ei määrittele uudelle koulutukselle vaatimuksia, koska kyse ei ole tutkintokoulutuksesta. Laurean ajatus onkin tukea työelämässä tarvittavaa jatkuvaa oppimista.

”Kyse on silti melko vaativasta MBA-koulutuksesta, joka vastaa EQF-luokitukseltaan maisteritasoisia opintoja, ja koulutuksesta myönnetään tämän tasoisia opintopisteitä”, Martikainen toteaa.

Opetussisältö on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: Johtaminen ja liiketoiminta. Turvallisuusala. Opiskelijan toteuttama kehittämisprojekti.

Työn ohessa toteutettava koulutus kestää puolestatoista kahteen vuotta. Ensimmäinen koulutus alkaa keväällä 2019.

Kuvassa Soili Martikainen ja Tuomas Wuorikoski.