Lakiesitys poliisin tarkastustoimivaltuuksista yleisötilaisuuksissa

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen, joka koskee poliisin tarkastustoimivaltuuksia yleisötilaisuuksissa. Hankkeen tavoitteena on yleisötilaisuuksien järjestyksen ja turvallisuuden lisääminen kattavampien turvallisuustarkastusten avulla. Poliisi voisi esimerkiksi huumekoirien avulla tehtävillä tarkastuksilla estää laittomien huumausaineiden kulkeutumista yleisötilaisuuksiin.

Jos yleisötilaisuuteen liittyy turvallisuusuhkia, poliisilla on jo tälläkin hetkellä oikeus tehdä turvallisuustarkastus. Säännöksissä on kuitenkin havaittu täsmennys- ja täydennystarpeita muun muassa huumausainerikostorjunnan näkökulmasta. Muutostarpeet koskevat erityisesti sitä, missä tarkoituksessa ja missä tilanteissa poliisi voi tehdä turvallisuustarkastuksen.