Lähestymiskielto yritykseen toimii Ruotsissa - tarvitaan myös Suomeen

Lähestymiskielto yritykseen toimii Ruotsissa

Kaupan liitto ja Suomen Yrittäjät: Tämä tarvitaan myös Suomeen

 

Suomessa yritysten tulisi voida hakea lähestymiskieltoa jatkuvasti häiriötä aiheuttaville ihmisille, esittävät Kaupan liitto ja Suomen Yrittäjät.

 

Ruotsissa yrityslähestymiskielto on ollut voimassa viime vuoden maaliskuusta lähtien, ja Kaupan liiton sisarjärjestö Svensk Handelin mukaan asetettu kielto on ollut tehokas: kolme neljästä kiellon saaneesta on noudattanut sitä.

 

”Väkivallan uhka ja häiriökäyttäytyminen ovat kauppojen arkipäivää, ja kauppa tarvitsee keinoja puuttua haastaviin tilanteisiin”, Kaupan liiton johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb huomauttaa.

 

Yrityslähestymiskielto voisi pitkälti vastata yksityishenkilön hakemaa lähestymiskieltoa, mutta hakijana toimisi yritys. Kiellon määräämisen edellytykset määriteltäisiin laissa. Lähestymiskiellon, tai ”pääsykiellon”, määräisi käräjäoikeus, ja oikeuskäsittelyn ajaksi tarvittaessa poliisiviranomainen. Kiellon rikkomisesta saisi asianmukaisen rangaistuksen.

 

Ruotsissa lainvalmistelussa päädyttiin näkemykseen, että kaupoissa tarvitaan lisäturvaa rikollisuutta vastaan. Lakiehdotusta pidettiin tasapainoisena suhteessa liikkumisvapauden rajoittamisen kanssa.

 

Suomalaisissa järjestöissä katsotaan, että samoin kuin Ruotsissa, palveluiden kehittyminen ja uudet teknologiat tarjoavat vaihtoehtoisia tapoja välttämättömään asiointiin muilla tavoilla kuin tulemalla kauppaan. Ruotsissa sääntelyä ollaan ulottamassa seuraavaksi uimahalleihin ja kirjastoihin. Suomessakin on hyvä tarkastella lainsäädännön laajentamista myös muillekin aloille.

 

Väkivallan uhka ja häiriökäyttäytyminen kaupoissa arkea 

 

Kaupan liiton tuoreen kuluttajakyselyn mukaan suomalaiset ovat aiempaa useammin törmänneet muiden asiakkaiden häiriköivään käytökseen asiakaspalvelutilanteissa. Vuoden 2017 kyselyn mukaan 36 prosenttia suomalaisista oli tavannut erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa muiden asiakkaiden häiritsevää ja epäasiallista käytöstä, nyt osuus on kasvanut jo 44 prosenttiin. Häiritsevä käytös on yleistynyt nimenomaan kaupassa, jossa jo 23 prosenttia asiakkaista on todistanut erilaista häiriköintiä, kun viisi vuotta aikaisemmin osuus oli 15 prosenttia.

 

Erityisesti on havaittu toisen asiakkaan arvostelevan, nimittelevän tai muuten kohtelevan henkilökuntaa epäasiallisesti. Kolmasosa on myös joutunut seuraamaan päihtyneen asiakkaan sekavaa tai uhkaavaa käytöstä henkilökuntaa kohtaan.