Kyber-opas maatiloille ilmestynyt

Tietojärjestelmät ovat osa maatilojen toimintaa, ja ilman toimivia laitteita, tietoverkkoja ja järjestelmiä maatilat eivät toimi. Kyberin taskutieto maatiloille -opas tarjoaa maatalousyrittäjälle apua ja opastusta kybermaailmaan kompaktissa taskukoossa.


Nykyaikainen maatila on hyvin pitkälle automatisoitu. Lähes kaikki laittee ruokintajärjestelmästä ja lypsyrobotista traktoriin ja leikkuupuimuriin ovat kiinni tietoverkoissa. Tämä altistaa maatilat kybermaailman uhkille.

"Mahdollisesti laitteita voi jopa ohjata suoraan erilaisilla kännykkäsovelluksilla. Vähintään ne vaativat joka tapauksessa varmaa sähkövoimaa myös laajamittaisten sähkökatkojen aikana", Jyväskylän yliopiston lehtori Panu Moilanen kertoo.


Maatalousyrittäjän on entistä tärkeämpää osata toimia kybermaailmassa. Maatilan turvallisen ja tarkoituksenmukaisen tietoverkon perusteet on ymmärrettävä. Tilan eri järjestelmissä on osattava käyttää turvallisia salasanoja ja järjestelmät on osattava varmentaa muun muassa varmuuskopioiden avulla. 


Nyt julkaistu Kyberin taskutieto maatiloille -opas sisältää maatalouden kannalta keskeisimpiä kyberaiheita tilan tietoverkkojen suunnittelusta ja kyberturvallisista hankinnoista palomuureihin ja hyviin salasanoihin. Taskutiedon tarkoituksena on tarjota maatalouden toimijoille perustiedot tilan kyberturvallisuudesta sekä apua lisätiedon etsimiseen.

"Tarve käytännön vinkeille havaittiin toimintaympäristön muuttumisen ja maatiloille tehdyn kyselyn perusteella. Opas on tehty vastaamaan kybermaailman haasteisiin maatilojen arjessa. On hyvä huomata, että kaikki kyberuhkat eivät tule tilan ulkopuolelta. Oman osaamattomuuden vuoksi on menetetty paljon arvokasta tietoa", alkutuotannon poolisihteeri Markus Lassheikki Huoltovarmuusorganisaatiosta selventää.


Uutta opasta hyödynnetään muun muassa maatilojen varautumiskoulutuksessa. Vuosittain järjestetään kymmenkunta kurssia, joihin osallistuu yli 500 henkilöä. Kyberin taskutieto edistää maatilan tuotannon jatkuvuutta ja siten huoltovarmuutta sekä kansallisen kyberstrategian toimeenpanoa. Kyberin taskutieto maatiloille -oppaan ovat tuottaneet Huoltovarmuusorganisaation Alkutuotantopooli, Luonnonvarakeskus, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, MTech Digital Solutions, ProAgria ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Oppaan ovat mahdollistaneet Huoltovarmuuskeskus, ICT-Suomi ja Maatalouskoneiden tutkimussäätiö. Opas on saatavilla sähköisesti osoitteesta: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62640