Kriisituki-kirja tukea antaville työntekijöille

Uusi Kriisituki on perusteos siitä, mitä ihminen käy läpi kriisiin joutuessaan ja kuinka häntä voi tukea. Kirja kertoo, millaisia reaktioita vaikeiden asioiden kohtaaminen aiheuttaa olipa kyseessä läheisen kuolema, väkivallan uhriksi joutuminen, vaikean diagnoosin saaminen, vammautuminen, avioero, luonnonkatastrofi tai suuronnettomuus. 
 
Kriisituki on kirja sairaanhoitajille, lääkäreille, psykologeille, psykoterapeuteille, sosiaalityöntekijöille, opettajille, poliiseille, henkilöstövastaaville, kriisityöntekijöille ja muille, jotka kohtaavat työssään tukea tarvitsevia ihmisiä.
 
Kirjan kirjoittajat Sara Hedrenius ja Sara Johansson ovat traumoihin erikoistuneita psykologian ammattilaisia. He toimivat Ruotsin Punaisessa Ristissä ja ovat työskennelleet muun muassa Thaimaan tsunamikatastrofin ja Norjan Utøyan terroriteon uhrien kanssa. Kirjan on kustantanut Tietosanoma Oy.