Korona on vähentänyt palokuntien nuorisotoimintaa jopa 65 prosenttia

Palokunnille tehty kysely osoittaa, että koronarajoitukset ovat vähentäneet palokuntanuorten toimintaa usealla paikkakunnalla, tiedottaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Spek. Nuorisotoiminta on merkittävä keino saada palokuntiin henkilöstöä tulevaisuudessakin.

 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö toteutti vuoden 2021 lopussa kyselyn palokuntanuorille ja heidän ohjaajilleen koronan vaikutuksista palokuntien nuorisotoimintaan.

 

Vastauksista käy ilmi, että aluehallintovirastojen asettamien kokoontumisrajoitusten ja pelastuslaitosten omien rajoitusten takia joissain palokunnissa ei ole korona-aikana järjestetty lainkaan nuorisotoimintaa.

 

Sama viesti tulee palokuntatoiminnasta kerättävästä Haka-tilastosta, jonka mukaan nuoriso- ja varhaisnuorisotoiminta on vähentynyt 65 prosenttia vuodesta 2019. Palokuntiin myös liittyi viime vuonna 44 prosenttia vähemmän nuoria vuoteen 2019 verrattuna.

 

”Joitain nuoriso-osastoja on jopa lakkautettu tiukkojen koronarajoitusten takia”, Spekin kehittämispäällikkö Niko Ara kertoo.

 

Osa palokunnista on lähtenyt rohkeasti etsimään ratkaisuja passivoitumisen sijasta. Uusia toimintamuotoja ovat olleet esimerkiksi etäharjoitukset sekä harjoitusten järjestäminen uimahalleissa ja luonnossa.

 

Palokuntanuorten toiminnan hiipumisella voi olla vaikutusta sopimuspalokuntien elinvoimaisuuteen. Sopimuspalokunnat osallistuvat vuosittain noin 73 000 hälytystehtävään. Erityisesti maaseudulla pelastustoimi on riippuvainen sopimuspalokuntien tuottamasta palvelusta, mutta ne toimivat myös kaupungeissa pelastuslaitoksen apuna.