Kiwa Inspecta selvitti yritysturvallisuuden tilaa Suomessa

Kiwa Inspecta on teettänyt Taloustutkimuksella selvityksen yritysturvallisuuden tilasta Suomessa.

Tutkimukseen vastasi 44 organisaatiota 19 eri toimialalta. Vastaajista 31 organisaatiota edusti yli 251:n työntekijän organisaatiota. Yksitoista vastaajaa edusti 50–250 työntekijän organisaatiota ja kaksi vastaajaa edusti alle 49 hengen organisaatiota.

Selvityksen tavoite oli saada toimialakohtaista tietoa siitä, miten organisaatiot arvioivat yritysturvallisuutensa nykytilaa ja millä tasolla nykytilan tulisi olla eli yritysten tavoitetila.

Tavoitetasot nykytilaa korkeammalla

Toimialasta riippumatta organisaatiot arvioivat yritysturvallisuutensa nykytilan korkealle tasolle. Silti yritysten tavoitetasot olivat pääsääntöisesti nykytilaa korkeammat, joka kertoo tahtotilasta kehittää yritysturvallisuutta entisestään.

Teksti jatkuu ilmoituksen alapuolella

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILMOITUS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuloksista selviää myös painotuseroja pienten ja keskisuurten yritysten eli 50–250 työntekijän ja suurten yritysten eli yli 251 työntekijän organisaatioiden välillä yritysturvallisuuden eri osa-alueiden nykytilan hallinnassa sekä myös tavoitetasojen määrittelyssä.

Suurimmat erot nykytilan ja tavoitetilan välillä näyttäytyivät kiinteistö- ja toimitilaturvallisuudessa, tietoturvallisuudessa, varautumisessa ja kriisinhallinnassa sekä jatkuvuuden hallinnassa.

Lisätietoa tutkimuksesta antavat Kiwa Inspectan pääarvioija Jyrki Lahnalahti (kuvassa oikealla) ja tuotepäällikkö Janne Helenius.