Käsikirja rikoksen uhrin suojelemiseksi rikosprosessin aikana

Sisäministeriö on julkaissut käsikirjan, joka auttaa esitutkintaviranomaisia ja tuomioistuimia tunnistamaan rikoksen uhrin suojelutarpeen ja määrittämään suojelutarpeet rikosprosessin eri vaiheisiin. Tavoitteena on uhrin parempi selviytyminen rikosprosessista ja, että hänelle ei aiheutuisi lisäkärsimyksiä. Samalla edistetään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista ja sitä, että rikos saadaan selvitettyä.

Lakimuutokset rikoksen uhrin oikeuksien tehokkaammaksi huomioimiseksi ja suojelun tarpeen arvioimiseksi tulivat voimaan 1.3.2016. Poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille tuli aikaisempaa laajempi velvollisuus ilmoittaa uhrille hänen oikeuksistaan esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Tähän kokonaisuuteen kuuluu muun muassa uhrin mahdollisuus saada suojelua tarvittaessa. Suojelutoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi uhrin kuuleminen oikeudenkäynnissä näkösuojan takaa tai videoyhteyden avulla. Suojelutarpeen arviointi tehdään yhteistyössä uhrin kanssa.

Uudistukset liittyvät EU:n uhridirektiivin täytäntöönpanoon.

Käsikirjan voi ladata täältä