Kansalaisaloite ilotulitteiden kuluttajakäytön rajoittamiseksi

Ilotulitteet ovat vaaraksi ilotulitteita käyttäville ihmisille ja ilotulituksia katseleville sivullisille. Ilotulitteet heikentävät ilmanlaatua ja aiheuttavat haittaa seura-, koti- ja luonnoneläimille sekä luonnolle. Ilotulitteiden käytön rajoittamiseksi tähtäävän kansalaisaloitteen tavoitteena on suojella ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä näiltä haitoilta.

Neljätoista eläin-, terveys-, potilas- ja vammaisjärjestöä avaa Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteen ja sitä tukevan kampanjan, jonka tavoitteena on rajata luokkiin F2 ja F3 kuuluvien ilotulitteiden käyttö siirtymäajan puitteissa vain ammattilaisten käyttöön. Aloite ei puuttuisi F1-luokkaan kuuluvien pyroteknisten tuotteiden, kuten tähtisadetikkujen ja pienten paukkupommien kuluttajakäyttöön.