Kanne Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamisesta korkeimmassa oikeudessa

Poliisihallituksen ajama kanne Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi on korkeimman oikeuden käsittelyssä.

Korkein oikeus on määrännyt Pohjoismaisen vastarintaliikkeen väliaikaiseen toimintakieltoon ja sen myötä kaiken yhdistyksen toiminnan lopetettavaksi.

Kiellettyä toimintaa on myös yhdistyksen näkyvä toiminta, lippulinnat ja kokoontumiset. Poliisi puuttuu tarvittaessa kiellettyyn yhdistystoimintaan.