Itseaiheutetusta ojaan ajosta voi saada sakon

Tieliikenne- ja rikoslain mukaan itseaiheutetusta ulosajosta voidaan sakottaa, vaikkei tapahtumassa aiheutuisi vahinkoa kanssa-ajajille. Autoklinikan tilaama kyselytutkimus kuitenkin paljastaa, että noin kolmannes suomalaisista autoilijoista ei tiedä sakkomahdollisuudesta.

Miesten keskuudessa osuus putoaa 25 prosenttiin, kun naisista 38 prosenttia myöntää sakkomahdollisuuden tulleen yllätyksenä.

Poliisihallituksen mukaan huolimattomuuden aiheuttamasta tai tahallisesta ulosajosta sakotetaan aina, jos ulosajolle ei löydy perusteltavaa syytä. Kyse voi olla joko tieliikennelaissa säädetystä liikennerikkomuksesta tai rikoslaissa säädetystä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Mikäli kyse on pakkotilateosta, jossa tienkäyttäjällä ei ole ollut mahdollisuutta toimia toisin, sakkoa ei luonnollisesti anneta. Yleisin esimerkki pakkotilanteesta on, jos autoilija ajaa autonsa ojaan välttääkseen kolarin. Pienen metsäneläimen tai vastaavan väistäminen ei kuitenkaan välttämättä kelpaa pakottavaksi syyksi.

”Ulosajotilanteita tarkastellaan ja arvioidaan aina kokonaisuuksina ja huomioidaan inhimilliset syyt”, poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta tarkentaa.

41 prosenttia ei ilmoittaisi poliisille

Tutkimuksessa kysyttiin myös, jättäisivätkö autoilijat sakon pelossa ojaan ajon ilmoittamatta poliisille. 41 prosenttia vastaajista tunnustaa, että ilmoitus jäisi tekemättä.

”Itsekriminontisuojan vuoksi tienkäyttäjällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa poliisille tapahtumasta, jolla voi saattaa itsensä syytteen vaaraan. Käytännössä ihmiset kuitenkin yleensä ilmoittavat ulosajoistaan vähintäänkin silloin, jos soittavat hätäkeskuksesta apua, ja jos tapaukseen ei liity rikollista toimintaa”, Arvelin kertoo.

Autoklinikalla asiakaspalvelusta vastaava Miika Leppänen muistuttaa toisestakin näkökulmasta:

”Ulosajoista ja muista onnettomuuksista tulisi ilmoittaa aina, jos tapaukseen liittyy epäselvyyksiä, henkilövahinkoja tai vaikkapa törmäys hirveen. Lisäksi pienissäkin kolhuissa on hyvä tarkastuttaa auton vauriot, jotta ajoneuvon ajoturvallisuudesta voidaan huolehtia.”

Kyselytutkimuksen toteutti autoiluun ja liikkumiseen erikoistunut markkinatutkimustoimisto Value Clinic Oy. Kyselytutkimukseen vastasi 1064 mannersuomalaista, ja otos kerättiin viikoilla 5 – 7 internet-pohjaisella kyselylomakkeella, johon vastaajat kutsuttiin sähköpostitse.