Hybridihälytysmallilla voidaan tehostaa hybridiuhkiin varautumista

Jussi Simon tuore väitöstutkimus esittelee päätöksentekijöille ja turvallisuusviranomaisille työkaluksi luodun hybridihälytysmallin, jonka tarkoitus on pyrkiä tehostamaan tilannetietoisuuden ylläpitoa häiriötilanteessa.

 

Simolan väitöstyössä esitelty hybridihälytysmalli antaa päätöksentekijöille ja turvallisuusviranomaisille työvälineen hybridiuhkia vastaan.

 

”Mallin tehtävä on luoda tilannekuvaa ja kerätä tietoa hybridiuhista kotimaassa ja ulkomailla, ja välittää tiedot mahdollisimman reaaliaikaisesti päättäjille ja turvallisuusviranomaisille”, Jussi Simola kertoo.

 

Malli kerää dataa muun muassa avoimista lähteistä ja eri sensoreista ja tuottaa näistä ymmärrettäviä raportteja päättäjien ja viranomaisten tarpeisiin.

 

Yhdeksi esimerkiksi hybridiuhasta Simola nostaa skenaarion siirtolaisvaikuttamisesta, jossa väärää tietoa ja eripuraa pyritään levittämään valtiollisella tasolla.

 

”Pyrkimys on hajaannuttaa päättäjien kykyä tehdä päätöksiä vaikeassa tilanteessa ja luoda epäluottamusta valtion johtoa kohtaan.”

 

Simolan mukaan parhaassa tapauksessa hybridihälytysmallin toiminta saattaa auttaa jopa ennaltaehkäisemään hybridiuhkia.

 

”Jotta malli toimisi hyvin, se tulisi kyetä liittämään yhteen hätäkeskus- ja tilannekeskustoimintojen sekä kyberturvallisuustoimintojen kanssa ja edelleen osaksi valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmää”, Simola summaa.

 

Väitöskirja on julkaistu Jyväskylän yliopiston väitöstutkimusten JYU Dissertations-sarjassa, numero 562, Jyväskylä 2022.