Huumejäämätutkimus tuottaa lisätietoa kaduilla liikkuvista aineista

Kaduilla liikkuu huumausaineita, joiden todellinen sisältö on eri kuin huumeiden myyntitilanteessa huumemyyjä on väittänyt. A-klinikkasäätiön Kadulta labraan -tutkimushankkeessa ihmiset voivatkin tuoda huumaisaineiden jäämiä sisältäviä näytteitä tutkijoille ja kuulemaan laboratoriotulokset. Hankkeen ensimmäinen väliraportti on  nyt julkaistu.

 

Kadulta labraan -tutkimushanke kestää huhtikuuhun 2024, ja sitä rahoittaa Koneen säätiö.

 

Huumejäämien kerääminen on aloitettu vuoden 2022 huhtikuussa, ja syyskuun puoleen väliin mennessä tutkimukseen on tuotu 61 näytettä. Nyt julkaistu ensimmäinen väliraportti osoittaa, että yleisimmin tutkimukseen tuodut näytteet on myyty amfetamiinina, MDMA:na, alpratsolaamina tai ketamiinina.

 

Vastaavuudet laboratoriotuloksiin ovat vaihdelleet eri huumeina myytyjen aineiden välillä.

 

Esimerkiksi kaikissa alpratsolaamina (kaikki näytteet tuotemerkillä ksalol) myydyissä tuotteissa on päälöydöksenä ollut alpratsolaamia. Sen sijaan kaikista amfetamiinina myydyistä näytteistä on löytynyt amfetamiinin lisäksi, tai amfetamiinin sijaan, jotakin muuta psykoaktiivista ainetta.

 

Jo ensimmäisen puolen vuoden aikana huumejäämäanalyysiin on tuotu näytteitä, joiden tulokset ovat yllättäviä tai joiden avulla on voitu tarkentaa tilannekuvaa. Eräs amfetamiinina myyty näyte on sisältänyt amfetamiinin sijaan hyönteismyrkky metomyylia.

 

Myös poliisi on varoittanut elokuussa Tampereella ja Itä-Uudellamaalla vaaleanharmaista pöllönmuotoisista ekstaasitableteista, joiden koostumus on ollut poliisille tuntematon. Varoituksen jälkeen eräs henkilö on tuonut tutkimukseen jäämän kuvailun mukaisesta tabletista, jotta sisällön voisi selvittää. Laboratoriossa on havaittu psykoaktiivisena aineena ainoastaan ekstaasin vaikuttavaa ainetta MDMA:ta.

 

Huumejäämäanalyysissa huumeita käyttävät ihmiset voivat tuoda huumejäämiä sisältäviä näytteitä A-klinikkasäätiön työntekijöille. Näytteet voivat olla esimerkiksi tyhjiä pusseja, filttereitä tai klikkikuppeja.

 

Kadulta labraan -tutkimuksen ensimmäinen väliraportti Kaskela, T., Nahkuri, J., Kankaanpää, A., Pelander, A., Gunnar, T. Harviainen, T., Hintikka, L., Koskelo, J., Kyber, M., Ruokolainen, T. & Tourunen, J. (2022).