Hoitolaitoksia palkittiin turvallisuustyöstä

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumissa on myönnetty turvallisuuden tunnustuspalkinnot Ruskatalojen palveluyhdistys ry:lle erityisen sitoutuneesta ja nousujohteisesta työstä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi palveluasumisyksiköissä, Pohjois-Karjalan keskussairaalalle Virve-viestinnän kehittämisestä sekä Tampereen kaupungin kotihoidon ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen yhteishankkeelle, jonka aikana on tuotettu mittari (PaloRAI) kotihoidon asiakkaiden paloturvallisuuden parantamiseksi.

Palkitsemisen taustalla ovat sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Tehy, SuPer, pelastustoimi, Suomen Palopäällystöliitto ja Spek-ryhmä. 

Turvallisuuspalkinto myönnetään esimerkillisestä onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. Palkintoja on jaettu vuodesta 2005 alkaen.