Hoitoalan rakennuksissa syttyy tulipaloja enemmän kuin 2000-luvun alussa

 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Spekin mukaan hoitoalan rakennusten paloturvallisuus on heikentynyt vuosituhannen jälkeisestä tilanteesta. Asia käy ilmi järjestön tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tehty vertailua vuosien 2001–2007 ja 2014–2020 välillä.

 

Spek on huolissaan myös siitä, että esimerkiksi lähihoitajilla tai kotihoidon työntekijöillä ei ole aina mahdollisuutta osallistua edes alkusammutusharjoituksiin, laajemmasta turvallisuuskoulutuksesta puhumattakaan.

 

”Heikentynyt tilanne on hämmentävä, sillä sosiaali- ja terveysalalla on tehty määrätietoisia toimenpiteitä paloturvallisuuden parantamiseksi”, erikoistutkija Tarja Ojala toteaa.

 

Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveysalan rajapinnassa on edelleen useita paloturvallisuutta heikentäviä tekijöitä, kuten palvelujen piirissä olevien asiakkaiden ja potilaiden aiempaa heikompi kunto, henkilöstön määrän niukkuus ja kiire.