Hätäkeskustoimintaa kehitetään

Hätäkeskustoiminnan linjaukset vuoteen 2025 ovat valmistuneet. Tavoite on esimerkiksi kehittää eri viranomaisten välistä yhteistyötä niin, että hätätilanteiden ennakointi ja hoitaminen olisivat tehokkaampaa. Tavoite on lisäksi selkeyttää Hätäkeskuslaitoksen ja muiden turvallisuusviranomaisten johto- ja tilannekeskusten yhteistoimintaa.

 

Hätäkeskustoimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä tulee myös kehittää strategisten linjausten mukaiseksi. On esimerkiksi huomioitava eri viranomaisten tarpeet ja johtamisjärjestelmät, joille tietoja luovutetaan tai joissa tietoja hyödynnetään. Tavoite on myös turvata riittävät henkilöresurssit ja hätäkeskuspäivystäjien ajantasainen osaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä koulutusuudistuksen kautta.

 

Viranomaisten yhteisiä toimintamalleja häiriötilanteiden hallintaan on tarkoitus kehittää muun muassa järjestämällä säännöllisiä harjoituksia. Viranomaisten on lisäksi yhdessä kehitettävä ratkaisuja erilaisten sääilmiöiden aiheuttamiin vahingontorjuntatehtäviä koskeviin puheluruuhkiin.

 

Tavoite on luoda tulevaisuudessa myös hätäkeskustoimintaa koskeva korkean varautumisen tietojärjestelmäkokonaisuus, jossa osallisena ovat kaikki hätäkeskustoimintaan osallistuvat viranomaiset.