Finnish Security Awards 2018 -palkintokategoriat ja kumppanit julkaistu

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti on julkistanut vuoden 2018 Finnish Security Awards -turvallisuuspalkintokategoriat. Tänä vuonna palkinnot tullaan jakamaan seuraavissa palkintokategorioissa :

Tulevaisuuspalkinto (uusi palkinto)

Jaetaan henkilölle, ryhmälle tai muulle yhteisölle, innovaatiolle tai tuotteelle, joka johdattaa parempaan ja turvallisempaan maailmaan.

Vuoden turvallisuuspäällikkö

Jaetaan ansioituneelle Suomessa tai Suomesta käsin toimivalle esimiehelle, joka on määrätietoisesti ja menestyksellisesti tehnyt turvallisuustyötä millä tahansa turvallisuuden tai riskienhallinnan osa-alueella.

Vuoden turvallisuustutkija 

Jaetaan tutkijalle tai tutkijaryhmälle, joka tutkimustyöllään on merkittävästi edistänyt turvallisuuden ymmärrystä ja/tai mahdollistanut uusien turvallisuusratkaisujen kehittämistä.

Turvallisuusalan vapaaehtoinen

Jaetaan vapaaehtoiselle tai vapaaehtoisryhmälle, joka on esimerkillisellä tavalla kunnostautunut jonkin turvallisuusalan osa-alueen vapaaehtoistoiminnassa.

Vuoden turvallisuusyritys

Jaetaan turvallisuusalan yritykselle, joka edustaa ja edistää positiivista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua sekä kehittää jatkuvasti toimintojaan luoden turvallisuutta ja lisäarvoa asiakkailleen.

Vuoden turvallinen organisaatio

Jaetaan yritykselle tai muulle organisaatiolle, joka on esimerkillisesti järjestänyt turvallisuutensa ja luonut positiivisen turvallisuuskulttuurin.

Vuoden turvallisuusteko

Jaetaan henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on yllättänyt positiivisella turvallisuuteen liittyvällä päätöksellä tai teolla. Palkinto voidaan myös antaa epäitsekkäästä ja rohkeasta toiminnasta vaara- tai onnettomuustilanteessa.

Ohto - Vuoden turvallisuusoivallus

(Ohto-palkinto on Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden ja Finnsecurity ry:n yhteinen palkinto)

Jaetaan yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on kehittänyt turvallisuusratkaisun, joka yksinkertaistaa tai tehostaa jo olemassa olevia toimintoja ja luo merkittävää lisäarvoa asiakkaille. Oivallus voi olla myös kokonaan uusi innovaatio, palvelu tai ratkaisu.

Vuoden turvallisuuskonsultti 

Jaetaan turvallisuusalalla toimivalle henkilölle, joka on esimerkillisellä tavalla saanut aikaan hyödyllisiä ratkaisuja, erinomaista asiakastyytyväisyyttä, näyttänyt asiakasyrityksilleen tulevaisuuden suuntaa ja tuntee kansainvälisiä suuntauksia.

Turvallisuusalan elämäntyöpalkinto

Jaetaan turvallisuusalalla yhä toimivalle tai aiemmin toimineelle henkilölle, joka on työuransa aikana edistänyt suomalaista tai kansainvälistä turvallisuutta ja jonka työn katsotaan olevan kiistattomasti merkittävää.

Turvallisuusalan yhteistyön edistäjä

Jaetaan henkilölle, yritykselle, yhdistykselle tai muulle yhteisölle, joka on luonut uusia toimintamalleja turvallisuusalan yhteistyön kehittämiseen tai ollut merkittävän aktiivinen toimija yhteistyön toteuttamisessa.

Palkintojen jakamista sponsoroivat yksitoista yritystä ja oppilaitosta: 

AEL, Bosch Security Systems, FSM Group, Jyväskylän yliopisto, Kiwa Inspecta, Laurea-ammattikorkeakoulu, LIS Group, Mirasys Oy, Safetum Oy, Turvakolmio Group ja Zenitel Finland Oy. 

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden muut palkintoihin liittyvät yhdistys- ja yhteisökumppanit ovat:

ASIS Finland ryAvita ry, Finnsecurity ry, Pelastustieto-lehtiSuomen Palopäällystöliitto rySuomen Pelastusalan Keskusjärjestö rySuomen Riskienhallintayhdistys ry, Suomen Turvaurakoitsijaliitto rySuomen Vartioliikkeitten Liitto rySuomen Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto ryTurva-alan Yrittäjät ryTurvallisuusmuseo Kannatusyhdistys ry, Turva-XX ry, Työsuojelupäälliköt ry, Yhteiskuntaturvallisuuden Seura ry, Yrityssuojeluyhdistys ry ja Turvallisuusjärjestöjen Foorumi, johon kuuluvat edellä mainittujen yhdistysten lisäksi Finanssialan Keskusliitto, Pelastustieto-lehti, Secman, Suomen Puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry, Suomen Riskianalyysiseura, Sähkösuunnittelijat NSS ry ja Tietoturva ry.
 

Tänä vuonna palkinnot jaetaan lokakuun 10. päivä Helsingin ydinkeskustassa Vanhalla ylioppilastalolla arvokkaassa iltajuhlassa. Lisätieoa palkinnoista löydät osoitteesta www.finnissecurityawards.fi