EU:n ulkorajojen valvontaan uusi järjestelmä

Valtioneuvosto tukee EU-komission esitystä kolmansien maiden kansalaisten rajanylitysten rekisteröimisestä sekä rajatarkastusten luotettavuuden parantamisesta EU:n ulkorajoilla. 

Euroopan komissio julkisti 6.4.2016 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi, jotka liittyvät Euroopan unionin rajanylitystietojärjestelmään. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020.

Järjestelmän avulla voitaisiin tarkistaa missä ja milloin kolmannen maan kansalainen on saapunut Schengen-alueelle tai lähtenyt sieltä ja kuinka kauan hän on oleskellut alueella. Järjestelmään kerättäisiin sormenjälkitietoja ja kasvokuvatietoja, jotka ovat biometrisiä henkilötietoja. 

Passien leimaamisesta on tarkoitus luopua kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen. Ehdotus sisältää mahdollisuuden kansallisiin ohjelmiin, joilla voitaisiin helpottaa paljon matkustavien kolmansien maiden kansalaisten rajanylityksiä.

Jäsenmaille tulee myös mahdollisuus käyttää automaattisia rajatarkastusjärjestelmiä nykyistä tehokkaammin ja näin sujuvoittaa rajatarkastuksia.