EU: terroristinen nettisisältö poistettava pian tunnissa?

EU komissio ehdottaa, että viranomainen voisi määrätä internetpalvelun tarjoajan poistamaan terroristisen verkkosisällön tunnin kuluessa ja ilmoittaa tästä viranomaiselle. Poistettu sisältö tulisi säilyttää kuuden kuukauden ajan mahdollista tutkintaa tai valitusprosessia varten.

EU:n tavoite on harmonisoitu EU-lainsäädäntö, jolla terroristiseen verkkosisältöön voidaan puuttua kajoamatta liikaa kansalaisten perusoikeuksiin.

Internetpalvelun tarjoajalla tarkoitetaan esimerkiksi sosiaalisen median alustoja, kuten Facebookia ja Twitteriä, sekä myös pienempiä toimijoita.