Digi paloasemalle – Lappeenrannassa kokeillaan, miten talojen paloturvallisuus paranisi tietomallien avulla

Saimaan ammattikorkeakoulu selvittää yhteistyössä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Lappeenrannan kaupungin kanssa, miten talojen paloturvallisuutta voitaisiin lisätä digitaalisin tietomallein.

 Tietomallien avulla pelastuslaitos saisi nopeasti tiedon siitä, missä kohtaa rakennusta palo sijaitsee ja millainen sammutettava rakennus ylipäätään on.

Rakennuksen tietomalli on todellista rakennusta vastaava virtuaalimalli, johon on koottu rakennuksen ja rakennusprosessin tiedot digitaaliseen muotoon. Tavoitteena on, että pelastuslaitos ottaisi jatkossa tietomallit päivittäiseen käyttöön.

Tällä hetkellä pelastuslaitos käyttää rakennuksista joko paperisia tai kaksiulotteisia pohjapiirroksia, jotka sisältävät vähemmän tietoa kuin digitaaliset tietomallit.

Saimaan ammattikorkeakoulu kokeilee tietomalleja talojen suunnitteluvaiheessa, palotarkastuksissa sekä sammutus- ja pelastustoiminnassa. Marraskuussa malleja testataan Lappeenrannassa rakenteilla olevassa Hovinpellon päiväkodissa, Länsialueen paloasemalla ja urheilutalolla.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen palotarkastusinsinööri Tuomas Pylkkäsen mukaan etenkin talojen suunnitteluvaiheessa tietomallin käyttö takaisi sen, että rakennuksesta tulee entistä turvallisempi.

”Suunnitteluvaiheessa tietomalliin olisi helppo lisätä, missä sijaitsee esimerkiksi rakennuksen savuilmaisin ja missä kohtaa rakennusta putket menevät ristiin. Samalla kaikki paloturvallisuuteen liittyvät asiat olisi helpompi nähdä yhdellä silmäyksellä”, Pylkkänen sanoo.

Kokeilua rahoittaa ympäristöministeriön Kira-digi -hanke, jonka tarkoituksena on vauhdittaa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota.

Tietomallin avulla nopeampi kokonaiskuva palavasta talosta

Tulipalotilanteessa tietomallin avulla saataisiin nopeasti käsitys siitä, missä kohtaa rakennusta palo sijaitsee ja millainen sammutettava rakennus ylipäätään on.

”Tulevaisuudessa tietomallia voi käyttää niin sanottuna digitaalisena kaksosena, joka kertoo reaaliaikaista tietoa rakennuksesta. Tällöin esimerkiksi antureista kerätty tieto tulee näkyviin tietomalliin. On jo olemassa järjestelmiä, joissa kamera kuvaa savuilmaisimen lähistöä. Tällöin hälytystilanteessa digitaalisen kaksosen avulla voidaan varmistaa, onko kohteessa oikeasti tulipalo vai vain väärä hälytys”, Pylkkänen kertoo.

Tavoitteena on myös saada pelastusviranomaisen suositukset mukaan tietomalleihin Myös Lappeenrannan kaupunki on tiiviisti mukana hankkeessa, ja kaupunki käyttää jo kaikissa uudishankkeissaan ja suurissa peruskorjaushankkeissa digitaalisia tietomalleja. Kaupungin näkökulmasta pelastusviranomaisten vaatimukset olisi hyvä huomioida hyvissä ajoin, kun tietomalleja suunnitellaan.

”Rakennusten haltijat laativat rakennuksiin pelastussuunnitelmat, ja kartoitamme nyt samalla, kuinka tietomalleja voisi hyödyntää pelastussuunnitelmassa”, sanoo Lappeenrannan Toimitilat Oy:n tietomallikoordinaattori Jani Paappanen.

Tällä hetkellä hankkeessa on käynnissä työpajat, joissa pohditaan kaikkia niitä tilanteita, joissa tietomallit voisivat helpottaa pelastusviranomaisen työtä. Hanke aikoo paloturvallisuuden parantamisen lisäksi ehdottaa, miten yleisiä tietomallivaatimuksia pitäisi päivittää pelastusviranomaisten kannalta.

”Tietenkin toivomme, että projektin myötä tietomalleja hyödynnettäisiin pelastuslaitoksilla laajemminkin ympäri Suomea”, hankkeen projektipäällikkö Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulusta toteaa.