5 tärkeintä työturvallisuustekijää – Naisjohtajien näkemys

Työturvallisuuden konsulttiyritys DuPont Sustainable Solutions on julkaissut raportin, jossa johtavassa asemassa olevat naiset kertovat inspiroivia oivalluksiaan terveyden ja työturvallisuuden eteen.

 

DuPont Sustainable Solutions (DSS) selvittää raportissaan, mikä tekee työturvallisuusjärjestelmistä tehokkaita, joustavia ja kestäviä. Raportissa esitellään alalla johtavissa rooleissa toimivien naisten näkemyksiä.

 

Raportissa turvallisuusnaiset kertovat kokemuksistaan, jakavat inspiroivia tarinoita ja kertovat omista toimistaan turvallisuuden kehittämiseksi.

 

Viisi tekijää

 

Muuttuvassa turvallisuusympäristössä nousee esiin viisi erittäin tärkeää tekijää, joiden avulla voidaan paremmin ennakoida työympäristön riskejä sekä varautua ja vastata niihin.

 

 Johtajuus – puheiden ja tekojen on kohdattava ja viestinnän on oltava positiivista.

 

Ketteryys – ennakoiminen reagoimisen sijaan, uusien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen sekä kaikkien ottaminen mukaan turvallisuuden kehittämiseen.

 

Kulttuuri – riskitietoisuus, kiitoksen ja tunnustuksen jakaminen sekä asioiden suunnitteleminen pitkällä aikavälillä. 

 

Teknologia – uusimman tekniikan käyttö koulutuksessa ja toiminnan kehittämisessä unohtamatta inhimillistä tekijää.

 

 Ihmiset – monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen ja turvallisuuden edelläkävijöiden kannustaminen. 

 

”Terveyden ja turvallisuuden huippuosaamiselle ei ole maagista kaavaa. Tehokas HSE-ohjelma vaatiikin panoksen kaikilta osaamisalueilta ”, sanoo DSS:n IVY-alueen toimitusjohtaja Tatiana Zamarova.

 

Osana Safety for Good -aloitetta DSS kokoaa yhteen ja jakaa työturvallisuuden ja -terveyden parissa työskentelevien johtajien näkemyksiä.

 

”Korostamalla turvallisuuden merkitystä ja johtavien naisten turvallisuusideoita pyrimme parantamaan tietämystä ja myötävaikuttamaan työpaikkojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen”, Zamarova mainitsee.