​Tulisijojen ja savupiippujen asentamisvaiheessa merkittäviä riskejä


Rakennuspaloista ja rakennuspalovaaroista joka kuudes liittyy savupiippuihin ja tulisijoihin.

Rakennustuoteteollisuus RTT ry ja Industria oy ovat saaneet marraskuussa päätökseen Palosuojelurahaston osarahoittaman roadshow- ja neuvontahankkeen Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä.


Viidellä eri paikkakunnalla pidetyissä tilaisuuksissa kerättiin osallistujien näkemyksiä merkittävimmistä riskitekijöistä, keinoista estää riskejä ja riskien tunnistamiseen liittyvistä haasteista.


Riskeistä merkittävimmiksi arvioitiin tulisijojen ja savupiippujen asentamiseen ja toteutukseen liittyvät tekijät, kuten riittämättömät suojaetäisyydet, tulisijan tai savupiipun uusiminen sekä yläpohjan läpiviennin toteutus.


Raportin ja asiantuntijoiden puheenvuorovideot voi katsoa sivustolta https://www.rakennusteollisuus.fi/psr-2020