​Harvaan asuttujen alueiden turvallisuudesta raportti

Äskettäin valmistunut harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta käsittelevä raportti kokoaa yhteen ajantasaisen tiedon alueiden turvallisuuteen vaikuttavista ilmiöistä ja haasteista sekä listaa toimenpidesuosituksia alueiden turvallisuuden lisäämiseksi.
Varsinkin harveneva viranomaisverkko ja avun saamisen viivästyminen ovat herättäneet harvaan asutuilla alueilla huolta.
Tuore raportti suosittaa esimerkiksi viranomaisten resurssien turvaamista. Myös järjestöjen toimintakyky tulee varmistaa.
Raportin voi lukea sivustoltajulkaisut.valtioneuvosto.fi.